Streckeninfos//

Ultrastrecke (124km): 3220hm (3 Kellerskopfrunden)

Höhenprofil 124km Strecke

Langstrecke (84km): 2120hm (2 Kellerskopfrunden)

Höhenprofil 84km Strecke

Mittelstrecke (44km): 1100hm (1 Kellerskopfrunde) (Wertungsstrecke ROSBACHER Bike Challenge)

Höhenprofil 44km Strecke

Kurzstrecke (27km): 700hm

Höhenprofil 27km Strecke